Maker-Robotics

Address

Crnotravska 13a, Beograd - Srbija

Phone: 065/ 2141297 (Katarina Perendić)

Phone: 061/ 6232794 (Danijel Končar)

Email: maker.robotics.bg@gmail.com

Email: katarina.kaca.perendic@gmail.com

Email: danijelkoncar2000@gmail.com