================================================== -->

Water Senzor?

Water sensor

je senzor za detekciju vlaznosti,

tj.vode.

Koristi se na robotima kako bi dao robotu informaciju da li oko njega ima vode ili ne.

To je jako vazno za robota

da ne bi došlo do kvara robota.

KAKO POVEZATI WATER SENSOR NA ARDUINO?

Senzor se sastoji od 3 pina:

GND - Uzemnjenje

VCC - napon od 5V

PIN(S) - pin za upravljanje.

Povezali smo senzor za arduino - sledeći korak napisati kod.

KOD:

void setup(){
   pinMode(13,OUTPUT);//Pomoćna led dioda
   Serial.begin(9600);//Serijski port
}
void loop(){
   int senzor = analogRead(A0);//Senzor čita vrednost
   Serial.println(senzor);
   delay(100); 
   if(senzor > 0) digitalWrite(13,HIGH);//Ako ima vode upali diodu
   else
digitalWrite(13,LOW);//Ako nema ugasi diodu
}

U programu smo koristili pomoćnu led diodu kao povratni signal.

ZADATAK ZA SAMOSTALNI RAD!

Treba spojiti Water senzor kao što je objašnjeno ispitati kako radi i smisliti 5 stvari gde bi senzor mogao da se upotrebi.

Sponzori