================================================== -->

DHT11 senzor?

Servo motori ili servo sistemski motori se tako zovu jer imaju povratnu spregu tj.uređaj koji im meri položaj i brzinu. Servo motori mogu biti mini servo motori sa obrtajem do 180° i servo motori sa obrtajem 360°.


Tu prvratnu spregu mu omogućava uređaj pod imenom EN-coder, ali se sve češće koristi potenciometar kao povratna sprega kod motora, zbog lakše ugradnje i jeftiniji su. 

Ugao:ugao okretanja mini servo motora se kreće u opsegu od 0 do 180, ali se ne preporucuje zadavanje krajnih pozicija motora jer moze dovesti do oštećenja motora.

KAKO POVEZATI SERVO MOTOR NA ARDUINO?

Motor ima 3 kabla za povezivanje sa kontrolnom jedinicom.

KOD:

#include<VarSpeedServo.h>
VarSpeedServo motor;
void setup(){
 motor.attach(7);
 motor.write(110, 20);
}
void loop(){

  motor.write(5, 60);
 
delay(500);
  motor.
write(150, 50);
 
delay(1500);
}

BIBLIOTEKU SKINUTI ODAVDE- LINK (github)

Biblioteka VarSpeedServo.h:

  

Sponzori