================================================== -->

rgb LED DIODA?

RGB(Red-Green-Blue)

LD su slične običnim led diodama, samo što imaju mogućnost da menjaju boju svetla.
Uz pomoć tri filtera i njihovom međusobnom kombinacijom može da se napravi željena boja sveetlosti.

KAKAO POVEZATI RGB-LED DIODU NA ARDUINO?

RGB led dioda ima 4 priključka:

  • GND(-) - Uzemljene
  • R(filter) - Pin rezerisan za crveni filter
  • G(filter) - Pin rezerisan za zeleni filter
  • B(filter) - Pin rezerisan za plavi filter

Za RGB led diodu u programu moramo da imamo tri rezervisana pin-a(R-G-B) njih postavljamo da šalju signal.

Kao rezultat dobijamo svetlo u zeljenoj boji.

KOD:

int R = 11;
int G = 10;
int B = 9;
void setup(){
   pinMode(R, OUTPUT);
   pinMode(G, OUTPUT);
   pinMode(B, OUTPUT);
}

void loop(){
  BOJA(255, 0, 0); // crvena
  delay(1000);
  BOJA(0, 255, 0); // zelena
  delay(1000);
  BOJA(0, 0, 255); // plava
  delay(1000);
  BOJA(255, 255, 0); // zuta
  delay(1000);
  BOJA(80, 0, 80); // ljubicasta
  delay(1000);
  BOJA(0, 255, 255); // svetlo plava
  delay(1000);
}

void BOJA(int R_RED, int G_GREEN, int B_BLUE){
  R_RED = 255 - R_RED;
  G_GREEN = 255 - G_GREEN;
  B_BLUE = 255 - B_BLUE;

  analogWrite(R, R_RED);
  analogWrite(G, G_GREEN);
  analogWrite(B, B_BLUE);
}

Maksimalna vrednost jednog filtera je 255 a mimimalna 0.

ZADATAK ZA SAMOSTALNI RAD!

Komponente - RGB led dioda + ultrasonic censor.

Program - na detekciju različite udaljenosti se pali odredjena boja na RGB led diodi.

Sponzori