Nodemcu - radionica - slanje e-mail

Tanja Perendic | 7 Jul 2017 | ICT HUB - PLAYGROUND

Tema radionice je bila prikupljanje informacija sa senzora preko IOT uređaja (NodeMcu) i slanje poruke na e-mail.

Read More

Iot radionica | nodemcu + thing-speak

Katarina Perendić | 18 Jul 2017  | ICT HUB - PLAYGROUND | 

Nastavili smo sa IOT radionicama. Ovoga puta smo koristili NodeMcu i preko njega slali informacije sa senzora na online platformu ThingSperak koja složi za obradu podataka i njihov grafički prikaz.

Read More

Radionice Arduina za početnike

Tanja Perendic | 21-25-28 Jul 2017  | ICT HUB - PLAYGROUND | 

Održane su 3 radionice Arduina za početnike. Kroz radionice je do sada prošlo 30 pilaznika. Na samim radionicama smo učili o osnovama arduina i mikrokontrolera.......

Read More

Partneri

Sponzori