================================================== -->

DHT11 senzor?

MQ serija senzora za gas koristiti mali grejač unutra elektro-komponenti na senzoru.
Osjetljivi su na različite vrste gasa i koriste se u zatvorenom prostoru pri sobnoj temperaturi.
Izlaz je analogni signal i može se čitati sa analognog ulaza na Arduino.
Senzor MQ-2 Gas modul je koristan za detektovanje plina koji se nalazi u kući ili industriji. 
On može otkriti LPG, butan, propan, metan, alkohol, hidrogen i dim.

Napomena: Senzor postaje vrlo vruć, nakon nekog vremena, ne dirati!!!

Važne karakteristike!!!

  • Senzor se sastoji od 4 pina - oristi se 3:
  • A0 - analogni pin za čitanje informacija.
  • GND - uzemljenje
  • VCC - napon od 5V

KOD:

 float sensor_volt; 
 
float RS_air;                
 
float R0;                  
 
float sensorValue;

float sensor_volt;
float RS_gas;
float ratio; 


void setup() {
 
Serial.begin(9600);
}

 
void loop() {
  int sensorValue = analogRead(A0);
  sensor_volt=(float)sensorValue/1024*5.0;
  RS_gas = (5.0-sensor_volt)/sensor_volt; 
  ratio = RS_gas/R0;  
  
 
Serial.print("sensor_volt = ");
 
Serial.println(sensor_volt);
  Serial.print("RS_ratio = ");
 
Serial.println(RS_gas);
 
Serial.print("Rs/R0 = ");
 
Serial.println(ratio);
 
Serial.print("nn");
 
delay(1000);
}

Serial port  - prikaz:

Sponzori