================================================== -->

#CSS for Authors
  • Library for Relay

    Biblioteka za uređaj koji se koristi za uspostavljenje ili prekidanje strujnog kola

Relay?

Relay je naprava koja se koristi za prekidanje ili uspostavljanje strujnog kola putem elektromagneta koji otvara i zatvara strujne kontakte.

KAKO POVEZATI SENZOR ZA ARDUINO?

Povezivanje relaya sa kontrolnom jedinicom je prikazano na slici ispod.

Da bismo jasno videli da senzor radi, pored njega povezaćemo i jednu led diodu.

KOD:

 

#include<maker_relay.h>


int main()
{
    init();
    Serial.begin(9600);
    
    
    while(1)
    {
       maker_relayState(2 , 1);

       Serial.println("Relay is on!");
       delay(1500);
       maker_relayState(2 , 0);

       Serial.println("Relay is off!");

       delay(1500);
       
    }
    return 0;
}Download

PROGRAMIRALI:

Sponzori