================================================== -->

#CSS for Authors
  • Library for Moisture Sensor

    Biblioteka za senzor koji meri vlažnost vazduha

Moisture Senzor?

Moisture senzor je senzor za određivanje vlažnosti vazduha.
KAKO POVEZATI SENZOR ZA ARDUINO?

  •    5V- Konstantan napon iz kontrolne jedinice
  • GND - Uzemljenje
  • 8- Pin za analogni ulazni signal

Povezivanje moisture senzora sa kontrolnom jedinicom je prikazano na slici ispod.

Da bismo jasno videli da senzor radi, pored njega povezaćemo i jednu led diodu.

Napravićemo da se led dioda uključi pri detektovanju određene vlažnosti vazduha.

KOD:

 

#include <maker_moisture.h>int main()
{
    init();
    Serial.begin(9600);
    
    
    while(1)
    {
       
        Serial.print("Moisture value is ");
        Serial.println(maker_getMoistureValue(A0));
        delay(1000);
    }
    return 0;
}Download

PROGRAMIRALI:

Sponzori