================================================== -->

#CSS for Authors
  • Library for Battery Display

    Biblioteka za display indikator baterije

Battery Display?

Mini battery display je display koji liči na bateriju po čemu je i dobio naziv.

Ima 7 nivoa osvetljenosti : 2x crvena, 1x žuta, 1x žuta, 1x žuta, 2x zelena, 2x zelena, 1x plava

KAKO POVEZATI SENZOR ZA ARDUINO?

Display se sastoji od 4 pina

VCC - napon od 5V

GND  - uzemnjenje

CLK - pin za upravljanje

DIO -  pin za upravljanje

KOD:

 

#include "Arduino.h"

#include "maker_batterydisplay.h"int main()
{
    init();
   
   maker_setup( 3, 2, HIGHEST);

   maker_displayLevel(7);

   delay(1000);

   maker_clearDisplay();
    
    while(1)
    {
       

          maker_displayLevel(3);
       
    }
    return 0;
}Download

PROGRAMIRALI:

Sponzori