================================================== -->

Šta je Led dioda?

Led dioda je mala sijalica kroz koju prolazi struja.

Srodna slika    Led dioda se sastoji iz dva kraka  

    Anode(+)

    Katode(-).
   Boja led diode zavisi od vrste led diode.

   Boja može biti : crvena, plava, zelena, žuta, bela... 
   Da bi se led dioda upalila, tj. zasijala potrebno je na Anodu(+) dovesti napon(PIN), a na Katodu(-) dovesti uzemljenje(GND).

KAKO POVEZATI LED DIODU NA ARDUINO?

Dešava se da je signal iz arduina prejak za led diodu.

U tom slučaju koristimo otpornike kako bismo smanjili napon iz kontrolne jedinice.
Kao što smo rekli, duži deo led diode je Anoda i na nju dovodimo napon iz PIN-a 13, a kraći deo je Katoda i na nju dovodimo GND.Prikazano na slici iznad.

Uz pomoć programa kontrolišemo kada je doredjeni signal pusten napon(struja) i koliko će on da traje.

KOD:

int LED= 13;//Dajemo naziv(LED) pin-u 13
void setup(){
pinMode(LED,OUTPUT);// postavljamo LED na OUTPUT(Šljemo signal)
}
void loop(){
digitalWrite(LED,HIGH); // puštamo struju na pin LED 
delay(1000); // vreme(dioda svetli 1000ms ili 1s)
digitalWrite(LED,LOW); //prekidamo dovod struje(napona)
delay(1000); //vreme čekanja(dioda je ugašena 1 sekund)
}
//Ovaj postupak se beskonačno ponavlja

ZADATAK ZA SAMOSTALNI RAD!

Spojiti tri led diode različite boje. Programirati da se pale naizmenično. 
Kao podsetnik koristiti uradjen primer za jednu led diodu.

Primer:

Sponzori