================================================== -->

DHT11 senzor?

LCD display koji ćemo mi da koristimo dolazi kao šild za arduino (UNO, MEGA,...)

Tako da nam neće trebati nikakvo povezivanje - ali je jako bitno da razumemo kako su pinovi raspoređeni na display-u da bi znalida da ga koristimo.

Važne karakteristike!!!

Pomenuli smo da se display označava sa 16x2. 

Šta to znači?

16 - je oznaka - broj karaktera u jednom redu

2- je oznaka - broj redova

Sam šild ima 5 tastera: gore, dole, levo, desno i reset.

Koji služi programeru (Makeru) da ovaj display koristi kao čitač menija ili odabir opcija.

KOD:

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);

void setup() {
  lcd.
begin(16, 2);
  lcd.
print("hello, world!");
}

void loop() {
  lcd.
setCursor(0, 1);
  lcd.
print(millis() / 1000);
}

BIBLIOTEKU SKINUTI ODAVDE- LINK (LiquidCrystal.rar)

ZADATAK ZA SAMOSTALNI RAD!

Komponente - display 16x2 + DHT!! sensor.

Program - treba čitati vrednosti temperature i vazduha i ispisivati ih na displaj.

Tako da temperatura bude u prvom redu a vlažnost vazduha u drugom redu.

Sponzori