================================================== -->

DHT11 senzor?

Danas se najčešće u robotici koriste motori jednosmerne struje DC-Diect Current.
Motori jednosmerne struje obezbedjuju moment koji ne zavisi od brzine i položaja motora.

Motori imaju samo dva pin-a: jedan je za napon, a drugi uzemnjenje GND. U zavisnosti na koji dovedemo napon u tom smeru će se motor okretati.
Najčešće DC motori nemaju povratnu spregu (EN-coder) pa je upravljanje njima jako komplikovano jer nismo u stanju da kontrolišemo broj obrtaja niti brzinu već samo vreme obrtanja motora i smer. Da bismo ovo poboljšali dodajemo na motor uređaj koji nam omogućava rad sa obrtajima, stepenima i brzinom.

KOD:

#include <AFMotor.h>

AF_DCMotor motor1(2, MOTOR12_8KHZ);
AF_DCMotor motor2(4, MOTOR12_64KHZ);

 
void setup() {
 
Serial.begin (9600);
  motor1.
setSpeed(210);
  motor2.
setSpeed(240);

}

void loop() {

    motor1.run(RELEASE);
    motor2.run(RELEASE);
   
delay(1000);
    motor1.
run(FORWARD); 
    motor2.
run(FORWARD);
   
delay(1000);
    motor1.
run(BACKWARD); 
    motor2.
run(BACKWARD);      
   
delay(1000);    
}

BIBLIOTEKU SKINUTI ODAVDE- LINK (github)

DETALJNO OBJAŠNJEN KOD:

 

Šta se dešava unutar motora - princip rada?

 

Sponzori