================================================== -->

Mini baterry display?

Mini battery display je display koji liči na bateriju po čemu je i dobio naziv.

Ima 7 nivoa osvetljenosti : 2x crvena, 1x žuta, 1x žuta, 1x žuta, 2x zelena, 2x zelena, 1x plava

KAKO POVEZATI BATTERY DISPLAY NA ARDUINO?

Display se sastoji od 4 pina

VCC - napon od 5V

GND  - uzemnjenje

CLK - pin za upravljanje

DIO -  pin za upravljanje

KOD blink display:

#include<TM1651.h>
#define CLK A3    
#define DIO A2
TM1651 batteryDisplay(CLK,DIO);
void setup()
{

  batteryDisplay.init();
 
batteryDisplay.set(BRIGHTEST);//BRIGHT_TYPICAL(srednje) = 2, BRIGHT_DARKEST(najslabije) = 0,BRIGHTEST(najače) = 7
}
void loop()
{
 
blink();
}
void blink()
{
 
batteryDisplay.displayLevel(7);
 
batteryDisplay.frame(FRAME_ON);
 
delay(1000);
 
batteryDisplay.displayLevel(0);
 
batteryDisplay.frame(FRAME_OFF);
 
delay(1000);
}

KOD upravljanje nivoima:

#include<TM1651.h>
#define CLK A3    
#define DIO A2
TM1651 batteryDisplay(CLK,DIO);
void setup()
{

  batteryDisplay.init();
 
batteryDisplay.set(BRIGHTEST); 
 
  batteryDisplay.frame(FRAME_ON);
}

void loop()
{
  charging();
}

void charging()
{
 
for(uint8_t level = 0; level < 8; level ++)
  {
   
batteryDisplay.displayLevel(level);
    
delay(500);
  }
}


 

BIBLIOTEKU SKINUTI ODAVDE- LINK (google drive)

 

Sponzori